Convenis

Conveni Valoracions Funcionals Medicoesportives VFME
El Club Excursionista Reddis ha firmat un conveni amb la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla amb l’objectiu de realitzar Valoracions Funcionals MedicoEsportives a través de la Unitat de Medicina de l’Esport

 • Tipus VFME
 • Tipus I
 • Tipus IIA
 • Tipus IIB
 • Tipus III
 • C.M.A.E.
 • Especial Entitat
 • 33,00 €
 • 72,00 €
 • 93,00 €
 • 135,00 €
 • 6,00 €
 • Particular
 • 59,00 €
 • 93,00 €
 • 112,00 €
 • 150,00 €
 • 10,00 €

En el cas de no acudir el dia i l’hora reservada, sense motius justificats, l’esportista es farà càrrec del cost corresponent de la VFME.