Política de privacitat

Mitjançant la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades) CLUB EXCURSIONISTA REDDIS informa als usuaris dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en aquest lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

FORMULARI DE CONTACTE I ALTA DE SOCIS:

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran tractades pel: CLUB EXCURSIONISTA REDDIS, amb CIF G-55501415 i domicili social a CTRA. TARRAGONA, S/N-PTD. MAS TALLAPEDRA -43204- REUS, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, el CLUB EXCURSIONISTA REDDIS informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. El CLUB EXCURSIONISTA REDDIS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el CLUB EXCURSIONISTA REDDIS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic secretaria@cereddis.cat. Es pot dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat del CLUB EXCURSIONISTA REDDIS.

PAGAMENTS DE LLICÈNCIES I DONATIUS

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran tractades pel: CLUB EXCURSIONISTA REDDIS, amb CIF G-55501415 i domicili social a CTRA. TARRAGONA, S/N-PTD. MAS TALLAPEDRA -43204- REUS,, amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats del contracte subscrit entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, el CLUB EXCURSIONISTA REDDIS informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecte del present contracte. El CLUB EXCURSIONISTA REDDIS informa que procedirà a tractar els dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el CLUB EXCURSIONISTA REDDIS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic secretaria@cereddis.cat. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. En darrer lloc, CLUB EXCURSIONISTA REDDIS informa que amb l’acceptació del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

Pagament Segur

Pagament amb targeta:

Opció de pagament amb targeta a través de la passarel·la de pagament segura. Per a la seva major seguretat, és possible que la seva entitat bancària li envii un sms amb un codi de seguretat, el qual haurà d’introduir quan li sigui requerit, per finalitzar la compra.

Transferència bancària:

Fes la teva pagament directament al nostre compte bancari que se li indicarà amb la seva comanda. Si us plau, fes servir el número de la comanda com a referència de pagament. La teva comanda no es processarà fins que s’hagi rebut l’import en el nostre compte.