Entrades per Gestor

Adeu colla de Carnaval

COMUNICAT DE LA JUNTA DIRECTIVA El passat dia 7 d’octubre 2019, a les 20:00h en primera convocatòria, a les 20:30h en segona convocatòria, i havent-hi hagut quòrum suficient es va aprovar per unanimitat el següent punt de l’ordre del dia. Com que no hi ha relleu al capdavant de la secció de la Colla Carnaval […]